Akut hjärtsjuk behandlas med ballongsprängning i Halmstad

Under första året som hallänningarna kunnat få behandling inom länet med ballongsprängning av skadade kranskärl har 130 patienter behandlats framgångsrikt. Och under det här årets första månad är antalet redan uppe i trettio.

- Inom kort kan vi behandla 400 patienter om året, säger medicinske verksamhetschefen vid länssjukhuset i Halmstad, Anders Dybjer. Man har ockå just börjat behandla även akuta hjärtinfarkter med ballongsprängning. Kranskärlslaboratoriet i Halmstad tar sedan december 2003 emot patienter från hela länet och räknar med att anställa ytterligare en PCI-operatör under året - PCI är den term man använder inom vården för ballongsprängning.