Miljökrav för bilimportör klara

Lite tuffare än vad företaget velat ha, men inga helt nya förutsättningar. Så kan man samanfatta de miljövillkor som Länsstyrelsen, efter flera års uppskov, nu slår fast för företaget Skandiatransport i Halmstad hamn.

För fem år sen fick Skandiatransport, som tar emot importerade bilar, tillfälliga villkor för utsläpp av olika föroreningar och bullernivåer. Efter olika försök, mätningar och korrespondens mellan företaget och olika myndigheter har nu Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation bestämt vad som ska gälla.

Mycket har handlat om utsläpp av ämnen från avvaxningsanläggningen. Petroleumbaserad skyddsvax för bilar håller på att försvinna, och Skandiatransport har därför velat slippa investeringar i reningsanläggningar som inom kort blir onödiga. Det resonemanget håller Länsstyrelsen med om, men säger samtidigt att de 70 ton flyktiga organiska ämnen som idag kommer från avvaxningen är så mycket att det inte är acceptabelt. Senast 2007 måste därför dessa utsläpp vara begränsade till tio ton, oavsett vad som i övrigt kan tänkas hända med bilvaxet.

När det gäller avloppsvattnet ville Skandiatranpsort ha mer tid för fortsatta utredningar, men det går inte miljöprövningsdelegationen med på, med hänvisning till att ärendet redan är kraftigt fördröjt.

Företaget ville också ha kvar de något högre gränserna för buller som gäller för befintlig industri, men eftersom de bullermätningar som har gjorts visar att man idag klarar de lägre nivåerna för vad som kallas ”nyetablerad industri”, så säger Länsstyrelsen att det är de värdena som ska gälla för Skandiatranpsort i Halmstad hamn.