Kritik mot polisorganisation

Hallandspolisens nya organisation får kritik, framför allt från ordningspolisen.

Det ordningspolisen främst vänder sig mot är att den nya organisationen river upp deras etablerade arbetslag.

Omorganisationen innebär att polisen återgår till den kommuncentrerade organisation man frångick vid den senaste stora omorganisationen 1995.