Många hallänningar får vård i andra landsting

Hallänningarna får en större del av sin sjukhusvård i ett främmande landsting än andra svenskar. Det visar en ny rapport om den slutna vården år 2003 från Kommunförbundet och Landstingförbundet.

Tillsammans med Värmland toppar Hallands landsting listan över de huvudmän som köpt flest antal vårdtillfällen i förhållande till den totala förbrukningen av vård i länet. Siffran för Hallands landsting är 14 procent, bara en procent lägre än Värmland.

Det innebär att hallänningar tillbringade mer än tre av 25 producerade vårddagar i sjukhussängar utanför länet år 2003.

Tio procent av den köpta vården erbjöd Västra Götalandsregionen.