Böjerydsbor vill förbli smålänningar

Bjarne Jensen i Böjeryd drar tillbaka sin ansökan om att de tre byarna Böjeryd, Kindhult och Sjögärde vid Hallandsgränsen ska byta kommuntillhörighet från Gislaveds till Hylte kommun. Det blev resultatet av onsdagskvällens möte i Böjeryds gamla missionshus där diskussionens vågor gick höga. Bjarne Jensen fick ta emot hård kritik.

Som vi berättat tidigare så skickade Bjarne Jensen in en ansökan till Kammarkollegiet om att flytta kommungränsen.

Bjarne Jensen tyckte att det kändes mer naturligt för de 27 hushållen att tillhöra Hylte kommun eftersom avståndet dit är kortare än till Gislaved. Bjarne Jensen sade då att många kände sig mer som hyltebor än gislavedsbor, bland annat eftersom många jobbar i Hylte och utnyttjar sjukvården där.

Men på mötet igår fick Bjarne Jensen kritik eftersom de samlade byborna tyckte att han agerat på eget bevåg. Någon tyckte också att utbytet mellan Hylte och Gislaved numera fungerar utmärkt och atta det inte längre finns någon anledning att byta kommuntillhörighet.