Varberg ska minska växthuseffekt

Varberg får drygt 6 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att på olika sätt minska koldioxidutsläppen. Pengarna ska bland annat gå till utbyggnad av fjärrvärme i Tvååker, fjärrvärmeanslutning i Träslövsläge, biobränsleanvändning i småhus och information och folkbildning.

Pengarna kommer från det så kallade klimatinvesteringsprogrammet, Klimp, som är ett statligt stöd till kommuner och andra aktörer som genomför långsiktiga investeringar för att minska växthuseffekten.

Gunnel Horm på Naturvårdsverket säger att klimatfrågan blir allt mer aktuell och att kommunernas starka engagemang har en mycket stor betydelse för att motverka växthuseffekten.