Tummen ner för gränsändring

Nu ger även länsstyrelsen i Halland upp idén om att ändra den märkliga gränsen mellan Halmstads och Falkenbergs kommuner öster om Slöinge. I ett brev till kammarkollegiet skriver länsstyrelsen att någon gränsändring inte bör genomföras.

Samma sak tycker de båda kommunerna, sedan man misslyckats med att hitta en lösning som alla berörda fastighetsägare kan acceptera.