Brandmän vill ha eget fackförbund

Brandmännen bildar ett nytt yrkesförbund i missnöje med sitt nuvarande förbund, Kommunal. Beslutet fattades på onsdagen av personal från Stockholm, göteborg och Malmö och det nya förbundet ska dras igång så fort som möjligt. Det är storstäderna som går i spetsen, men många lär följa, tror Göran Blom, som sitter i styrelsen för brandmännens fackklubb i Halmstad.

Det handlar om cirka 6 000 brandmän i hela landet, som skulle kunna vara aktuella för det nya förbundet. De har tröttnat på att bli alltid bli förbigångna när Kommunal satsar på medlemmarna som är ännu sämre betalda. Enligt initiativtagarna till det nya brandmannaförbundet, ska det stå utanför LO och vara helt opolitiskt. Så snart som möjligt vill man dra igång, meddelande man igår. Men det kan dröja ett eller två år innan nya förbundet fungerar fullt ut med eget avtal istället för Kommunals. Göran Blom och hans kolleger i Halmstad är positivt avvaktande ännu.