Kommuner söker pengar för stormskador

Nu har Hallands kommuner räknat ihop vad man vill ha i ersättning för det arbete och de skador som stormen ställde till med. Hylte kommun söker nästan 1,8 miljoner kronor ur EU:s solidaritetsfond. Falkenbergs kommun ansöker om 2, 6 miljoner kronor ur fonden.

I Hylte är det socialnämnden som har haft de största kostnaderna, för inkvartering och mat. Räddningstjänstens personal har jobbat övertid för nästan en halv miljon kronor.

Robert Gyllefält, som är ekonomichef i Falkenberg, säger att stormen i själva verket orsakat betydligt större kostnader för kommunen, till exempel beräknas skadorna på bryggan på Skrea strand till 2 miljoner kronor och skadorna i Glommens hamn till 4, 5. Man tror dockinte att man är berättigad till ersättning för alla kostnader från solidaritetsfonden.

Laholm söker en knapp miljon kronor ur solidaritetsfonden. Mer än halva beloppet utgörs av kostnader för räddningstjänsten. Halmstad kommun har räknat fram stödberättigade kostnader på 2.6 miljoner kronor. Kommunernas summeringar har skickats in till länsstyrelsen.