Hylte får inga pengar av Sydkraft

Sydkraft drar tillbaka sitt erbjudande om att ge 1,1 miljon kronor i bidrag till Hylte kommun som ersättning till kommuninvånare för stormen. När kommunen så småningom tackade ja till pengarna, ställde man samtidigt vissa villkor för att ta emot dom.

På torsdagen beslutade därför Sydkraft att dra tillbaka erbjudandet om pengar. Bengt Ekenstierna på Sydkraft säger till Hallandsposten att man bara kan konstatera att Hylte ställt villkor som man inte kan gå med på. Han anser att det inte är kommunens sak att sätta villkor för bolagets relationer till sina kunder.