Kommunernas bredbandspengar frysta

Regeringen har fryst 22 miljoner kronor som skulle ha använts till utbyggnaden av bredband i länet. Fem av länets kommuner har i dag avtal, vilket kan betyda att de måste ligga ute med pengarna. Anledningen är att staten ska klara sitt utgiftstak.

Sven-Ivar Jögård som är ekonomichef i Varbergs kommun tycker att det är lite skrattretande, eftersom utgiften återkommer nästkommande år istället. - Det blir förmodligen inte lättare att klara utgiftstaket då, säger Sven-Ivar Jögård.

Det är inte klart hur länge pengarna kommer att vara frysta, och kommunerna och Länsstyrelsen är i full färd med att få regeringen att häva frysningen. Man skriver till Finansdepartementet att frysningen skulle innebära ”ödesdigra konsekvenser” och påverka planeringen av kommunens verksamhet. Till exempel då man måste betala med egna pengar istället för med de man skulle ha fått av staten. Klart är i alla fall att kommunerna får pengarna, även om det kan bli ett år senare.