Dubbla budskap bakom Sydkrafts bidrag

Sydkraft går inte med på de villkor som Hylte kommun ställde för att ta emot det bidrag som Sydkraft erbjudit stormdrabbade kommuner. Enligt Sydkraft ställer Hylte villkor för att ta emot pengarna som företaget inte kan acceptera. Men det verkar ha varit dubbla budskap från Sydkraft kring vem bidraget ska gå till. Tidigare har vi rapporterat om att pengarna skulle fördelas vidare till kommuninvånare, men nu säger man ifrån Sydkraft att pengarna skulle gå till kommunerna för extrautgifter.

I Kronoberg har många kommuner så småningom tackat ja, men i Halland har kommunerna sagt nej till Sydkraftpengarna. Kommunerna tackade nej med hänvisning till att det skulle uppstå en mängd problem om kommunerna skulle fördela pengar till drabbade kommuninvånare.

Hylte kommun tackade så småningom ja till att ta emot drygt en miljon kronor, men ville då ha ett antal villkor uppfyllda. Något som alltså Sydkraft anser att man inte kan ställa upp på.