Sökning efter rovdjur i Halland

Tack vare förra helgens snöfall så kan nu arbetet med att inventera de rovdjur som finns i Halland komma igång på allvar. Tommy Berglund är rovdjursinventerare och på fredagen kunde han följa lodjursspår i snön på gränsen mellan Halland och Västra Götalands län i Kalv.

Det är länsstyrelsen som initierat rovdjursinventeringen och engagerat jägare som spårare. Syftet är framför allt att ta reda på om lodjuren förökat sig i länet.