Förseningar i tågtrafiken

Banverket räknar med mycket stora störningar på hela det svenska järnvägsnätet de närmaste dagarna. Det gäller såväl godstrafik som persontrafik, inte minst pendeltågstrafiken i storstäderna. Anledningen är att man upptäckt ett fel i växlarnas kontakter och att man av säkerhetsskäl därför måste sänka hastigheten på tågen.

Banverket beslutade på fredagskvällen att av säkerhetsskäl dra ner hastigheten genom alla växlar i järnvägsnätet till 40 kilometer i timmen. Detta sedan man vid en rutinkontroll upptäckt tre felaktiga kontakter i växlarna. Enligt Per Olof Apel på Banverket är det bara första tåget som går genom en växel som måste sänka hastigheten till högst 40 kilometer i timmen. På Västkustbanan hade man vid niotinde på förmiddagen ungefär en kvarts försening i trafiken på grund av växelbegränsningarna.

Risken är förseningarna ökar när tågtrafiken ökar under dagen, särskilt som växlarna vid de större stationerna som Göteborg och Malmö måste användas för spårbyten, uppger Banverket. Hur länge störningarna kommer att pågå är oklart. Banverket sitter för närvarande och funderar på hur man ska kontrollera de misstänkta kontakterna i växlarna. Högst prioritet har växlarna i pendeltågstrafiken storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.