Lastbilscentral riskerar vite

Miljöpolitikerna i Kungsbacka har nu definitivt tröttnat på att Kungsbacka Lastbilscentral fortsätter att tippa schaktmassor på en tomt i Höglanda. Miljö- och hälsoskydddsnämnden har nu beslutat om ett vite på 150 000 kronor som företaget riskerar att få betala om tippningen inte upphör omedelbart.

Miljönämndens ordförande Niklas Mattsson säger till P 4 Radio Halland att företaget inte har hållit sitt löfte att sluta tippa jord, lera och sten senast i somras. Under hösten har många grannar blivit störda av lastbilstransporter och av arbetsmaskiner på tippområdet i Höglanda.