Fastighetsägare protesterar

Fastighetsägarföreningen i Varberg protesterar mot planerna på kombinerade bostads- och pakeringhus i kvarteret Lorensberg. Fastighetsägarföreningen menar att om det byggs bostäder ovanpå de parkeringshus som planeras i kvarteret Lorensberg så blockeras möjligheten att i framtiden utöka antalet p-platser i kvarteret.

Det tycker de är oroande med tanke på att antalet parkeringsplatser minskas i kvarteren Kanngjutaren och Falkenbäck. Antalet parkeringsplatser i Varbergs centrums östra del måste ökas kraftigt om man ska ha kvar ett levande handelscentrum och hindra externetablering, framhåller Varbergs fastighetsägarförening.