Halland

Psykos ska hindras av bättre fysik

1:30 min

Tusentals levnadsår kan räddas om de cirka 250 psykospatienter som finns i Halland får bättre fysisk hälsa.

Det är förhoppningen med ett forskningsprojekt som syftar till att patienter med psykossjukdomar ska motionera mer, äta bättre och undvika alkohol och tobak.

– Dels kan man leva mycket längre och ha en mycket bättre livskvalitet. Både när det gäller den kroppsliga hälsan men också kanske när det gäller psykiatriska symptom. Det är allmänt känt att om man inte sköter sin kropp och sin fysiska hälsa så mår man också sämre känslomässigt och psykiskt, säger projektledaren Henrika Jormfelt.


Projektet är ett samarbete mellan psykiatrin i Halmstad och Varberg, samt Högskolan i Halmstad och bakgrunden är att man upptäckt att patienter med psykiska funktionsnedsättningar har sämre tillgång till vanlig hälsovård.

Man beräknar att dom på grund har en förkortad livslängd på 20-25 år på grund av kroppsliga sjukdomar som aldrig blir omhändertagna.

– Orsaken till att de får sämre generell hälsovård kan vara att de  själva inte kan skilja mellan olika kroppsliga signaler. Men också att omgivningen stirrar sig blinda på deras funktionsnedsättning, säger Henrika Jormfeldt som är universitetslektor i omvårdnad och verksamhetschef för sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Halmstad.


Karin Hartmann
karin.hartmann@sverigesradio.se