Halmstad

Föroreningar vid skjutbanan på Galgberget

Jägareförbundet i Halmstad får nu ett föreläggande av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Detta eftersom man tror att det finns föroreningar i marken vid skjutbanan för lerduveskytte i ett grustag på Galgbergets norra sida.

Senast den 31 januari måste Jägareförbundet visa en plan för en markundersökning och göra en riskbedömning om markföroreningarna.

En grov uppskattning är att det sedan 90-talet ansamlats 25 ton bly i markens ytskikt.

Skjutbanan ligger inom skyddszon i Galgbergets vattenskyddsområde.


Nyheter P4 Halland
nyheter.halland@sverigesradio.se