Pilkington-kuppen

"Insidern" förnekar all inblandning

Jag har aldrig tagit något från Pilkington och inte deltagit i någon planering av silverkuppen. Det sa den Pilkingtion-anställde som utpekas som "insidern" när han förhördes i Halmstad tingsrätt.

Den nu 62-årige mannen från södra  som i många år arbetat med det silver som användes vid Pilkingtons tillverking av energiglas, förnekade i förhöret någon som helst delaktighet i kuppen, då drygt ett ton silver kördes bort, bara en eller annan timme innan den riktiga transporten kom.

Också påståendet att han sen förra sommaren skulle ha tagit  mindre mängder så kallat skrotsilver från Pilkington.

Närmast förnärmat tillbakavisade han åklagarens antydan om att han i besvikelse eller frustration skulle ha gjort sig skyldig till detta som följd av företagets beslut att lägga ner i Halmstad.


I åtalet utpekas mannen som den som försett trion som utförde stölden med detaljerad information om hur mycket silver det var som skulle köras bort, vad man skulle säga vid vakten, och hur sen bilen skulle köras inne på området, och vilka flyktvägar som fanns om något skulle gå fel.

Den man som anlitats som chaufför av varbergaren och den Pilkinton-anställdes släkting, är alltså den enda som erkänt det han anklagas för.

När han förhördes under förmiddan i dag gav han samma bild av vad som hänt som åklagaren – och han sa att han själv förvånats över att inte ha behövt visa nån legitimation när han körde in på Pilkington.


Planeringen av kuppen lägger han nästan helt på varbergaren – som han träffat när de båda satt på en en kriminalvårdsanstalt samtidigt – och den tidigare Pilkington-anställde.

Han lockades till uppdraget som chaufför med hjälp av 200 000 kronor – pengar han var i starkt behov av. Senare kom antydningar om ännu mer pengar.

När han sen utfrågades av åklagaren och försvarsadvokater blev det en hel del svävande på målet – och delvis ändrade uppgifter jämfört med vad han sagt under polisens förhör.

Han tror nu att kumpanerna vill komma åt honom: Jag  räknar med att bli jagad lång tid framöver, sa han och har också fått skyddad indentitet. På en fråga om han fått några direkta hot så var dock svaret nej.


Göran Frost
goran.frost@sverigesradio.se