sverigebarometern

Halland har blivit mer generösa med p-piller

I RFSU:s Sverigebarometer tar Halland ett steg framåt gällande preventivmedelssubventionen - men fortfarande når Region Halland inte upp till den nationella rekommendationen.

Regionstyrelsen föreslår att Region Halland från och med den 1 januari 2014 ansluter sig till Sveriges kommuner och landsting, SKL:s, nationella rekommendation om subventionerade preventivmedel upp till 25 år - för närvarande upp till 19 år i Halland.

Men Halland kan bli ännu bättre menar RFSU.

RFSU anser att preventivmedel ska vara gratis upp till 25 år och det ska finnas ett brett urval av olika preparat.

– Har man råd att betala drygt 100 kr i månaden finns ett stort urval att hitta det som passar bäst med så få biverkningar som möjligt. Alla har dock inte råd vilket leder till ökad risk att stå utan skydd mot oönskade graviditeter. Därför blir villkoren fortsatt ojämlika för unga i Halland och i övriga landet, säger Charlotte Drugge, barnmorska och ordförande i RFSU Halland.


Nyheter P4 Halland
nyheter.halland@sverigesradio.se