Laholm

Kommunen lånar istället för att höja skatten

1:47 min

Trots stora och tunga investeringar i Laholms kommun de närmaste åren – och trots minskande inflyttning och sämre skatteunderlag, så klubbade den styrande alliansen i går en budget för 2014 – och  plan fram till 2016 – utan ett enda öre i skattehöjning.

Moderate kommunrådet Tomas Jönsson förklarade efter kommunstyrelsens möte hur man tänkt sig att ordna finansieringen:

– Till investeringarna får vi låna pengar.

Hur mycket måste ni låna för att klara detta?

Vi räknar med att under planperioden på tre år klara oss med lån på 80 miljoner, säger Tomas Jönsson.

Trots tunga investeringar de närmsta åren där satsningar på Vatten och avfall äter upp en stor del av kakan för de kommunala verksamheterna,  som den planerade ombyggnaden av Ängstorps reningsverk och som med dragningar av milslånga ledningar från Hedhuset och Veinge kostar en kvarts miljard fram till 2016.

Dessutom höstens present från kommunledningen till nämnderna på 10 miljoner för att bland annat rädda fritidsgårdar och öppna förskolan, att den måste upprepas varje år, så vill styrande alliansen inte höja skatten.

Det vill däremot både miljöpartiet och socialdemokraterna som tillsammans yrkar på en skattehöjning på 25 öre, det skulle ge 9,5 miljoner att fördela på nämnderna.


Maja-Lena Hamrén
maja-lena.hamren@sverigesradio.se