Laholm

Fler elever på mindre yta i skolan

1:30 min

Lagaholmsskolan får ta emot ytterligare 200 elever och görs om till en skola i Laholm för årskurs 4 till 9, om man kan göra plats i de nuvarande lokalerna. Samtidigt kan en ny för- och grundskola behövas i östra Laholm. Det är huvudspåret när barn-och ungdomsnämndens håller på med en översyn av skolorganisationen i tätorten.

Uppdraget är enkelt uttryckt att planera så att skolan kostar mindre. Särskilt som kostnader för lokaler tar mer och mer av de totala resurserna för undervisningen.  Minskade elevkullar i grundskolan har gjort att lokalkostnaden per elev i Laholm har ökat med nästan 60 procent mellan 2003 och 2010.

Att göra Lagaholmsskolan till en skola för årskurs 4-9 för alla barn i tätorten skulle ge ett bättre utnyttjande av lokaler och undervisningsresurser, men planerarna ser också problemen. Elevantalet ökar kraftigt, från 355 till nästan 550, och det innebär i sin tur att lokalerna behöver förtätas. I klartext att byggas om med mindre yta per elev som resultat. Samtidigt skulle samtliga elever från förskolan till klass 3 i tätorten placeras vid Parkskolan, som då också behöver anpassas.

– Om det ändå inte anses tillräckligt med två skolenheter i Laholms centrum så kan en ny F-6 skola behövas i Östra Laholm, som i så fall byggs i anslutning till Glänneingsjö förskola, säger barn- och ungdomsnämnden i sin delrapport

Samtidigt med delredovisningen krävde och fick nämnden ytterligare 800.000 kronor och ett halvår till i tid för sin översyn.  Slutdatum för redovisning av översynen av skolorganisationen i Laholm är nu 30 april 2014.


Maja-Lena Hamrén
maja-lena.hamren@sverigesradio.se