Halland

Trendbrott i kampen mot resistens

1:59 min

Kampen mellan antibiotikan och bakterierna är fortfarande ojämn, och motståndskraftiga bakterier hittas hos allt fler halläningar. Men Strama Hallands arbete mot att minska läkarnas förskrivning av antibiotika har för första gången resulterat i ett tydligt trendbrott.

Senaste året har förskrivningen i alla åldersgrupper inom öppenvården minskat med nio procent - det är lika med 10.000 färre recept på antibiotika som skrivits ut i länet.

Smittskyddsläkare Mats Erntell är stolt över Strama Hallands resultat:

– Ja, jag är väldigt glad. Framför allt över det sätt vi fått arbeta för att få ett genomslag som jag tror är mer bestående, än om vi går ut och säger "abbans"!

stöd och redskap i stället för pekpinnar?

– Ja, precis.

Särskilt stolt är Mats Ernett över en kraftigt minskad förskrivning av antibiotika till de minsta barnen, i åldern 0 till 6 år:

– Det senase året så har det ju för första gången blivit en minskning över alla åldersgrupper. Men går vi tillbaka några år så är det de minsta barnen som sticker ut. Mer än hälften av den mängd antibiotika som de fick 2007-08 har försvunnit i årets förskrivning. Mer än en halvering, alltså!

– Och de har inte lidit någon skada orsakad av utebliven förskrivning av antibiotika, säger Mats Erntell och hänvisar till uppföljningar som gjorts.

Nu fortsätter arbetet med täta besök på vårdcentralerna, stöd och hjälp åt vårdpersonal och tydliga verktyg som skall hjälpa läkarna avgöra när man kan låta bli antibiotikakuren - och inte minst, regelbunden rapportering av förskrivningen till strama som återkopplar varje månad med en analys.


För antibiotikaresistens är en ödesfråga.

Antalet fall av resistenta tarmbakterier – ESBL – här i Halland har mer än fyrdubblats sedan 2007. Innan året är slut är antalet fall uppe i 210 tror Mats Erntell, som säger så här om vad som händer – snart – om utvecklingen inte stoppas:

– Vi komer kanske att ifrågasätta om man operera vissa personer, om man då vet att de har en resistent bakterie. Att sätta in en konstgjord höft eller ett knä, hjärtklaffar, det kan vara omöjligt eftersom man riskerar en resistent infektion.


Maja-Lena Hamrén
maja-lena.hamren@sverigesradio.se