Halland

Regionen kontaktar Apotekstjänsts konkurrenter

Så till turerna runt upphandlingen av dosmedicin. Det vill säga färdigpackade mediciner för äldre, sjuka och handikappade. Region Halland kommer nu att ta kontakt med konkurrenterna till Apotekstjänst, som är det företag som har det nuvarande avtalet om dosmedicin.

Regionstyrelsen tänker fortfarande teckna ett nytt avtal för leverans av dosläkemedel, men det är inte längre självklart att det blir med Apotekstjänst. Det kan också bli en annan leverantör skriver Region Halland i ett pressmeddelande.

Frågan ska tas upp på ett extrainsatt möte i regionfullmäktige på onsdag.

Tidigare har regionen sagt att det inte finns några konkurrenter till Apotekstjänst som kan ta över på kort varsel, men efter det gick de båda konkurrenterna, som tidigare förlorat upphandlingen mot Apotekstjänst, ut med att de hade möjlighet att ta över medicinleveranserna.

En ny upphandling kommer enligt planerna inte att vara klar förrän 2015.

Region Halland skriver också att det finns ett antal tilläggstjänster som inte ingår i det nuvarande avtalet som gör att leverantören, Apotekstjänst, inte får täckning för sina kostnader.

- Vi behöver ett avtal som täcker hela tjänsten, säger William Hedman, ekonomidirektör på Regio Halland.

Sedan i somras granskar Konkurrensverket bland annat det förskott på 25 miljoner kronor som Västra Götalandsregionen och Region Halland betalat ut till Apotekstjänst. 


Anna Nyberg
anna.k.nyberg@sverigesradio.se