Halland

Klockan 13: Besked om palliativa vårdens framtid

I dag får falkenbergsborna veta om det blir någon fortsatt palliativ vård, vård i livets slutskede, i Falkenberg. Region Halland ska senare i dag på en presskonferens berätta vad den utredning kommit fram till, som ska lämna besked på hur den här vården ska bedrivas i Halland.

Det var i slutet av februari i år som Region Halland beslöt att stänga den palliativa avdelningen i Falkenberg och flytta verksamheten till Varberg. Beslutet togs då  inte av politiker utan på tjänstemannanivå.

Brist på både läkare och på patienter i Falkenberg låg bakom beslutet tillsammans med att den palliativa vården i Varberg samtidigt var hårt ansträngd, underbemannad och behövde förstärkning.

Därför flyttades verksamhet och framför allt personal från Falkenberg till Varberg.

Protesterna mot beslutet, både från anställda och kommunivånare, däribland pensionärsförbundet, var kraftiga i Falkenberg. Det centerpartistiska kommunrådet Marie-Louise Wernersson protesterade också i starka ordalag mot stängningen.

Avdelningen kritiserades av Socialstyrelsen efter en inspektion som visade på missförhållanden på avdelningen. Till exempel fick sjuksköterskor på egen hand ordinera starka mediciner trots att det inte är tillåtet. Och chefen för Hallands sjukhus Anders Sätterberg har uttryckt sin tveksamhet till att behålla vårdplatser i Falkenberg.

Lars Salomonsson
lars.salomonsson@sverigesradio.se