Halland

Bältesspänning inom psykiatrin ska utredas

Inspektionen för vård och omsorg kommeru att granska hur Region Halland använder bälte på patienter inom psykiatrin.

Bakgrunden är kritik för hur en patient tagits om hand inom psykiatrin i Kungsbacka och Varberg. Patienten spändes fast i bälte utan läkare ordinerat det. Dessutom ska många ha varit inblandade i vården utan att det fanns en ordentlig vårdplan.

IVO konstaterar också att personalen ska ha bemött patienten på ett kränkande sätt.