Halmstad

Högskolan vill flytta in till staden

Det finns planer på att flytta högskolans lokaler i Halmstad till en ny plats intill Nissan. Men det finns hinder i vägen. Marken är först och främst tänkt för bostäder.

Förslaget går ut på att bygga nytt på den så kallade marknadsplatsen mellan Tullkammarkajen och järnvägsstationen.

I dag är de olika verksamheterna spridda i flera byggnader på högskoleområdet och en flytt skulle innebära en större gemensamhet. Förslaget med ritningar har presenterats för de ledande politikerna och högskolestyrelsen, uppger Hallandsposten.

För att samla allt på ett ställe har man också tittat på möjligheterna att ta över den intilliggande metallfabriken Dormer eller bygga på Ica:s parkeringplats.

Nu har kommunstyrelsens ledamöter i Halmstad också informerats av förslaget av sin egen kommunchef Fredrik Geijer. Han sitter i högskolans styrelse.

I kommunens egen nya översiktsplan, Framtidsplan 2030, som är på väg att antas under de närmaste månaderna, är Marknadsplatsen planerad i huvudsak för bostäder.

Och i samma plan ska högskolan utvidgas i anslutning till nuvarande högskoleområde. Också i den gamla och fortfarande gällande översiktsplanen betecknas området som exploateringsområde för bostäder.

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf har tidigare sagt till P4 Halland att han är positiv till att bygga bostäder på Marknadsplatsen.

Nyheter P4 Halland
nyheter.halland@sverigesradio.se