Halländsk forskning kan minska växthuseffekten

1:46 min

En upptäckt som delvis vänder upp och ner på det man hittills trott! Det har professor Siegfried Fleischer vid Högskolan i Halmstad  kommit på, vid försök bland annat vid Lilla Böslid utanför Halmstad.

Forskningen handlar om så en så kallad kolsänka, det vill säga när koldioxid binds i mark eller vatten i stället för att försvinna upp i luften – och bidra till växthuseffekten.

Enligt Siegfried Fleischers verkar det finnas en hittils okända biokemisk process nere i marken som innebär att syre bildas och koldioxid omvandlas till organiskt material, utan solens hjälp som är fallet för växternas fortosyntes. 

Det här skulle kunna förklara mysteriet med att även om vår atmosfär tillförs för mycket koldioxid – den så kallade växthuseffekten – så verkar en del av all koldioxid så att sägs försvinna, eller rättare sagt bindas i haven och markområden.

Nu vill Siegfried Fleischer och hans kollegor vid Högskolan i Halmsats försöka "trimma" den här processen för att omvandla än mer koldixid till ofarligt kol, bundet i marken.