Fågelskådare vill skjuta glupska rävar

1:54 min

Att räven raskar över isen, det vet ju alla. Men i Halmstad har ett par rävar övervunnit sin naturliga rädsla för vatten och också lärt sig att simma.

Därmed har rävarna kommit åt häckande fåglar i bon på öar i våtmarksområdet på ängarna i Trönninge, söder om Halmstad, som är en välkänd fågellokal.

Nu har Halmstads ornitologiska förening fått nog, och söker tillstånd att få skjuta rävarna.

Anders Wirdheim är ordförande.

– De här rävarna, ett par, simmar utan tvekan rätt ut i vattnet med svansarna högt lyfta, det ser nästan ut som ett litet segel, och så går de i land på öarna och fyller gapet med till exempel skrattmåsungar. Det kan sitta 15 skrattmåsungar i gapet som fortfarande sprattlar när räven simmar tillbaka till sin lya för att mata sina ungar, berättar Anders Wirdheim.

Det handlar om ett enda rävpar som har sitt gryt i fågellokalens norra ände.

De senaste åren har de lärt sig hur man tar sig till de låga öarna i våtmarken där häckande fåglar känner en bedräglig trygghet.

– Under de första 15 åren som den här våtmarken fanns, då gick rävarna aldrig ut på öarna. Då kunde fåglarna häcka där och få fram sina ungar.

Men så är det alltså inte längre.

– Nu under de senaste fem åren så har i princip inga ungar blivit flygfärdiga här, säger Anders Wirdheim som räknar upp vad som blivit rävarnas rov.

– Det handlar om hundratals skrattmåsar och i fjol var det nio par skärfläckor som är en hotad art, samt många andra häckande fåglar. När äggen är kläckta kommer rävarna ut och plockar fullständigt rent.

Nu begär Halmstads ornitologer tillstånd av länsstyrelsen att få skjuta rävparet under vårvintern. Och i det här fallet kan man försvara ett sådant ingrepp i naturens gång, tycker Anders Wirdheim:

– Vi skall visserligen passa oss för att leka gud i naturen och styra och ställa. Men i vissa fall – man kan ju nästan säga att vi lockar fåglarna att häcka på de här öarna, att vi lurar dem i en fälla eftersom vi vet att det finns rävar som inte är rädda för vatten – då tycker jag att det kan vara motiverat att försöka plocka bort de rävarna.