85 sägs upp på Arla i Skövde

85 anställda vid Arlas mejeri i Skövde kommer att sägas upp, det står nu klart när mejeriet flyttar till Falkenberg. 

Det var i höstas som Arla meddelade att beslutat att lägga ned Skövdemejeriet och flytta kesotillverkningen till Falkenberg.

Under maj-juni startar rekryteringen av personal till Falkenberg. Arla räknar med mellan 30 och 40 nya jobb i Halland mot slutet av året.

När Skövde stänger kesotillverkningen 2015 planeras det för ytterligare 30-40 tjänster i Falkenberg.

I Arlas omstrukturering ingår även att lägga ned mejeriet i Göteborg. De som jobbar i Göteborg och Skövde kommer inte automatiskt att erbjudas jobb i Falkenberg.

Däremot kommer de att ha förtur till jobben om de stämmer in på mejeriets kompetensbeskrivning för de aktuella tjänsterna.

Totalt arbetar 90 personer vid mejeriet i Skövde som kommer att göra sin sista arbetsdag den 31 december 2015.

Mejeriets flytt ligger i linje med Arlas strategi om en effektiv och modern mejeristruktur, med minskad miljö- och klimatpåverkan.

För att redan nu stötta medarbetare att hitta ny sysselsättning, har Skövde mejeri slutit avtal med ett omställningsföretag, som börjar med att ha individuella samtal med alla berörda medarbetare.

– Redan nu har många av cheferna på mejeriet fått nya jobb, vilket möjliggjort för andra medarbetare att fylla deras platser och få erfarenhet i chefsroller, säger Claes Henriksson, presschef vid Arla foods, till P4 Skaraborg.

För en tid sedan gjordes också en besöksresa till Jönköping mejeri, som kommer att nyanställa som en del i strukturpaketet. Omkring 30 medarbetare från Skövdemejeriet deltog.