Hagel tröskade ur raps och havre

1:16 min

De kraftiga regnen härom veckan orsakade inte bara svåra översvämningar. Lantbruket har drabbats av stora skördeskador på flera håll.

Skadorna finns mycket lokalt, men på många ställen. I värsta fall har upp till 60 procent av vete och raps skadats, säger växtodlingsrådgivare Pauliina Jonsson vid Växa Halland som under gångna vecka inspekterat många skadade fält. Oftast handlar det om att en tredjedle av skröden på drabbade ställen förstörts. Särskilt haglet har slagit sönder rapsens fröbaljor och tröskat ur fröna ur havrevipporna.

Det är främst havre och vårraps som är känsliga för regn och hagel.