Valet 2014

Varannan elev saknar studiero

2:13 min

En undersökning som Sveriges Radio P4 Halland har gjort visar att varannan elev i årskurs åtta aldrig, någon gång eller ibland har studiero under lektionstid.

Varannan elev som går i åttan har studiero ofta eller alltid, lika många har det aldrig, någon gång eller ibland. Det visar enkätsvaren från de 500 elever på slumpvis utvalda skolor i Halland som har svarat på frågan "Har du huvudvärk under lektionstid".

– Det är mest på den sista lektionen, för då är alla så trötta, säger Nathalie Karlsson som går i nian på Smedingeskolan i Fjärås. 

Finns det något särskilt ämne där man har minst ro?

– Jag tror att det är svenska, killarna kan inte sitta still, säger klasskompisen Sandra Berntsson.

Närmare 500 elever på slumpvis utvalda skolor har svarat på P4 Hallands skolenkät. Av dem svarade nästan varannan att de har det ofta eller alltid och lika många att de aldrig, någon gång eller ibland har det.

– Det är allvarligt, säger Marcus Samuelsson som är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet.

– Man brukar prata om att den tiden som eleverna ägnar åt arbete är av hög betydelse för de resultat de uppnår. Sen är också kvaliteten på arbetet också viktigt. Så upplever man att man inte har studiero så kan det innebära att man inte kan ägna sig åt uppgiften som man är satt på att göra, eller att man kan ägna sig åt uppgiften men inte med den kvaliteten som skulle kunna göra om det hade varit lugnt i klassrummet till exempel, fortsätter han.

Mikael Parknäs, en av Smedingeskolans tre rektorer, befinner sig i den långa tysta korridoren på Smedingeskolan - högstadieskolan i Fjärås. Innanför de bruna dörrarna pågår lektioner som alla har börjat på samma sätt. Här har rektorerna och pedagogerna skapat en struktur för samtliga lektioner för att på så sätt främja studiero.

– Det vill säga att man samlas och hälsar och sen går läraren igenom målet och syftet för lektionen och hänför dem till läroplanen. Sen finns det ett tillfälle i slutet av lektionen när man utvärderar och sen avslutar man tillsammans, säger han.

– Jag brukar lyssna på musik. Då får jag studiero, säger elev Sandra Berntsson.

Enkäten

En enkät har gått ut till elever i årskurs åtta på slumpvis utvalda skolor i Halland. Urvalet gjordes genom lottning och 485 elever har helt anonymt svarat på enkäten. Vissa frågor har några inte svarat alls, därför kan antal svarande variera. I Halland finns det totalt runt 3 300 som har rätt ålder för att gå i åttan. (SCB) 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.