Sjukhus väntas gå back 120 miljoner

Ekonomin för Hallands sjukhus är fortsatt mycket dålig. Och nu ska man vidta akuta åtgärder för att få bukt med det skenande underskottet.

Vid driftsnämndens möte idag konstaterade man att resultatet för året pekar mot ett underskott på 120 miljoner kronor.

Orsakerna sägs vara personalkostnader i form av övertid och bemanningsföretag. För att få bukt med detta sätts tre åtgärder in direkt:

Ett arbete med produktions- och kapacitetsplanering dras igång.

Alla anställningar och vikariat längre än två veckor ska godkännas av områdeschef. Och alla kontrakt med bemanningsföretag ska godkännas av sjukhuschefen.