Kritik mot betyg i Plymouthbrödernas skola

Skolinspektion är missnöjd med undervisning i Laboraskolan i Hylte som drivs som en friskola av den religiösa rörelsen Plymouthbröderna.

Enligt Skolinspektionen finns det risk för att betygen inte motsvarar elevernas kunskaper, vilket har att göra med att en stor del av undervisningen sker av personer som saknar pedagogisk utbildning och att många lärare undervisar i ämnen som de inte har utbildning för.

Annan kritik går ut på att eleverna i Långaryd inte får den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till.

Senast i början av december ska Laboraskolan ha redovisat för Skolinspektionen vad man gjort för att rätta till bristerna.