"Ogräs är det vi har, icke-ogräs är det vi saknar"

4:25 min

Kan inte det som vi kallar ogräs som kirskål, gullris, humle och mynta ändå vara till stor nytta och glädje om man bara håller lite ordning på dem. 

Peter Bengtsson gäst hos Rennerfelt i P4 utvecklar sina tankar kring vad som är ogräs eller inte.