Hylte efter med politikerpensioner

1:43 min

De omdiskuterade och frikostiga pensionerna för politiker har stramats åt i samtliga kommuner här i länet – förutom i Hylte.

En granskning som Sveriges Radios lokala kanaler har gjort visar att en av tre kommuner i landet inte kommer att ha infört de nya pensionerna före valet.

– Det har väl inte varit det allra högst prioriterade området, säger Henrik Erlingson(C), ordförande i kommunstyrelsen i Hylte.

Hylte kommun tillhör den tredjedel av de 260 kommuner som ännu inte, drygt en vecka före valet, antagit kommunernas samarbetsorganisation SKL:s nya rekommendationer för omställningsstöd för ledande politiker som slutar.

Det trots att SKL:s intention var att modellen skulle antas i god tid före valet. En av anledningarna var att den som kliver in i på en hög politisk post ska veta vilka avtal som gäller

– Det kan var en vits i det, men samtidigt så tror jag inte att det är avgörande för om man tar ett uppdrag eller inte.

Laholm antog som första kommun i länet omställningsstödet tidigt i våras. Så här sade Thomas Jönsson, moderat och kommunstyrelsens ordförande, då:

– Vi tyckte att det var viktigt att lägga fast det här beslutet innan vi börjar nominera listor och så vidare och att vi då blir beskyllda för att bereda egna förmåner så att säga.

Det nya pensionssystemet är en åtstramning av det tidigare avtalet där en tidigare förtroendevald, aktiv 40 procent eller mer och 50 år eller äldre med några år bakom sig som politiker, kunde få ut pension utan krav på att söka jobb fram till att man fyllde 65.

Det nya avtalet ger i stället politikern ett stöd under max tre år efter att den politiska karriären är över, dessutom ställs det krav på aktivt jobbsökande.

I oktober kommer kommunfullmäktige i Hylte fatta beslut om det här. Säger kommunfullmäktige ja omfattas nytillträdda politiker av de nya reglerna liksom i övriga halländska kommuner.

– Vi inser att vi behöver göra som de flesta andra kommuner, säger Henrik Erlingson.