Invånare lämnar Hylte - vad gör politiker?

2:00 min

Människor fortsätter att lämna Hylte, och det är främst människor mellan upp till 45 år som lämnar kommunen. Enligt Helena Eriksson lektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad kan det här leda till problem för kommunen i framtiden.

– Det kan bli en problematisk struktur i befolkningen. Det kan bli få som arbetar, få barn som går i skola och förskola och därmed svårt för kommunen att upprätthålla sin service, berättar Helena Eriksson.

Enligt siffror från skolverket skrivs det in allt färre barn i förskolorna i Hylte och enligt SCB föds det allt färre barn i kommunen sedan 2009. Invånarna lämnar Hylte i allt större utsträckning och kommunens politiker måste göra någonting åt den negativa befolkningsutvecklingen. Hur och vad ska de göra? Ska Hylte få ett nytt mellanstadium? Hur vill politiker skapa jobb i kommunen ? Det och flera andra ämnen kommer Hyltepolitikerna att debattera om idag, det hör du i P4 Halland som finns på plats i kommunen under hela dagen. Hylte behöver något som för kommunen framåt, det säger forskaren vid högskolan i Halmstad Helena Eriksson. 

– Det krävs aktörer, människor som driver samhället framåt och det har alla kommuner. Det finns personer som vill driva någonting i alla kommuner. Det kan vara företag som startar eller att en utbildningsaktör etablerar sig och skapar en positiv utveckling, säger Helena Eriksson.