"En oerhörd personlig utveckling"

5:00 min

Fem  ungdomar, fyra med invandrarbakgrund och två av dem kvinnor, har under ett halvår deltagit i ett mångfalds- och jämställdhetsprojekt vid Räddningstjänsten i Halmstad.

Räddningstjänsten har behov av att öka sin rekryteringsbas utöver den traditionella: vit man i 35 till 50-årsåldern. Och arbetsmarknadsenheten söker sätt att ge ungdomar erfarenhet från arbetslivet. Med hjälp av statliga pengar har sen i våras mångfalds- och jämställdhetsprojektet drivits vid Räddningstjänsten i Halmstad. Fem ungdomar har via antagningsprov valts ut. 

För de som nu klarar ett regelrätt brandmansprov erbjuds ytterligare ett halvår inom projektet - som i sig inte ger någon förtur till anställning inom just Räddningstjänten.

– Det har varit underbart, väldigt lärörikt, spännande, ansträngt, mysigt och vädligt välkomnande, säger Dalia Zana som är en av de fem.

Hon har bland annat hjälpt till med att bygga vallar under översvämningarna i Getinge. De som får fortsätta inom porjektet ska då besöka ungdomsmässor och områden med många invandrare för att öka kunskapen och förståelsen för vad Räddningstjänsten är.

– Jag ser fram mot det, det är något som verkligen behövs, säger Dalia Zana.