Ja till avfallsdeponi på Fyllinge

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till den nya omdiskuterade avfallsdeponin på Fyllinge utanför  Halmstad.

Mark- och miljödomstolen godkänner den miljökonsekvensbeskrivning som det kommunala miljö- och energibolaget HEM lämnat in.

Tillståndet gäller årligen 560 000 ton farligt och ofarligt avfall och högst i femtedel får deponeras till en höjd av högst 55 meter över havet. Vad det gäller utsläpp av lakvatten och dagvatten kommer den delen att avgöras senare av domstolen.

Ett mycket stort antal personer som bor i närheten och Trönninge har protesterat och demonstrerat mot tippen. Man tycker bland att den är fel placerad, de är rädda för bränder  och att naturen och miljön förstörs genom utsläpp i vattendragen.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.