Alliansen i Falkenberg vill att fler läser vidare

1:57 min

I Falkenberg vill den styrande Alliansen fortsätta sin satsning för att få fler ungdomar att gå vidare med högre studier efter gymnasiet.

Trots flera års ansträngningar söker för få vidare till högre studier efter gymnasiet. Det vill Alliansen fortsätta att förbättra.

 – Bland annat handlar det om att syokonsulenten får ett tydligare uppdrag att matcha mot den lokala arbetsmarknaden. Men det gäller också att stimulera ungdomar att läsa vidare, säger Marie-Louise Wernersson (C) kommunråd i Falkenberg.

Alliansen vill också ha bättre studiero i skolan, och pekar på att Söderskolan och Ljungbyskolan har fått mjuka mattor i klassrummen. Men är det mjuka mattor och inte moderna läroböcker och bättre lärarlöner som behövs?

 – Vi har digitaliserat skolan och lärarna har vi satsat på. Arbetsmiljön handlar både om lärare och elever, säger hon.

När det gäller barngrupperna i förskolan är de borgerliga partierna ense om grupperna måste minska.

Från dagens grupper på 20 barn vill Socialdemokraterna vill sätta ett tak på maximalt 17 barn. Men så exakt vill Alliansen inte formulera målet, enligt  Marie-Louise Wernersson.

 – Jag vill inte sätta det taket. Vi har många små förskolor runt om i kommunen och skulle man sätta 17 - och så blir det 18 barn. Vart ska det barnet ta vägen?