Böter för missad moms på oljeaffär

Ett bolag i Kungsbacka ska betala 300.000 kronor i skattetillägg. Enligt Skatteverket har företaget medvetet låtit bli 1,5 miljoner kronor i moms i samband med oljeaffärer.

Skatteverkets utredning visar att olja för drygt sex miljoner kronor inte gått till utländska fartyg som företaget uppgett.

I stället ska oljan ha levererats till olika företag i Skåne och då är affärerna momspliktiga.

Enligt Skatteverket har bolaget redovisat falska kvitton. Vidare har en del av pengarna hanterats av en man som är tidigare dömd för ekonomiska brott. Mannen har också haft ett tioårigt näringsförbud.

Oljebolaget säger sig ha handlat i god tro. Beslutet kan överklagas.