Nytt virus hittats hos säl

Ovanligt många sälar har hittats döda i Halland och längs med Västkusten i år. Nu visar analyser att en säl bar på en helt ny typ av influensavirus.

Om det nyupptäckta viruset är orsaken till den höga säldödligheten är inte klarlagt.

Sälen hade både lunginflammation och bar på det nya viruset. Det handla om nåron form av  fågelinfluensavirus.

"Provanalyserna visade att knubbsälen bar på ett fågelinfluensavirus som aldrig tidigare rapporterats hos säl någonstans i världen", säger Siamak Zohari, forskare vid Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, i ett pressmeddelande.

Under det senaste halvåret har sammanlagt 275 döda sälar inrapporterats från olika delar av Västkusten. SVA har noterat en ökning av antalet fall den senaste veckan.

En undersökning har inletts för att se exakt vilken virustyp det handlar om.