Stopp för asylboende i Kungsbacka

Länsstyrelsen stoppar ett av boendena för ensamkommande asylsökande barn i Frillesås, åtminstone för ett tag.

Grannar till fastigheten på Landavägen har tidigare överklagat kommunens bygglov som möjliggjort fastigheten att fungera som vårdhem för flyktingbarn. Och enligt tidningen Norra Halland har Länsstyrelsen lyssnat på överklagandena och  ska nu pröva byggärendet.