Så lockas svenska ungdomar till Isis

9:41 min

Två hallänningar tros ha anslutit sig till Isis. I Göteborg finns ett aktivt arbete med att förebygga att unga personer rekryteras och åker iväg och krigar.

– Sociala medier har ju en otroligt viktig roll i den här propaganda- och rekryteringsapparaten. Bilder och videor som ungdomar kan lockas av finns där hela tiden. Kontaktskaperi sker på många chattforum och hemsidor, säger Zan Jankowski som är enhetschef på förebyggandeenheten i Angered.

– Sen får man säga att Isis är väldigt duktiga på att få de här ungdomarna att känna sig viktiga.

I hans arbete ingår ett samarbete med andra EU-länder där de försöker ta reda på vad det är som driver på att ungdomar lämnar några av världens tryggaste länder för att komma till ett av de otryggaste.

– Det vanligaste personen är en man som är 23,5 år. En del av de här ungdomarna lever i ett socialt utanförskap. De är ofta kända av myndigheter, polis, socialtjänst och lockas väl in i detta utifrån att de kanske inte har så mycket att förlora, förklarar Zan Jankowski.

Fältgruppen i Göteborg jobbar aktivt förebyggande när det gäller rekrytering av unga till terrororganisationer.

– Vi försöker hitta sätt att nå ungdomarna som är mest mottagliga för de här grupperna, säger han.

Vi har hört om en mamma som berättade att hennes son har rekryterats till Isis, och enligt uppgifter till P4 Halland finns det minst en person till i Halland som anslutit sig till striderna i Syrien. I båda fallen handlar det om unga personer.

Zan Jankowski tror att det behöver pratas mer, både från myndigheter och i samhället i stort.

– Och ställa oss frågan: Vad är det som gör att unga människor från Sverige över huvud taget tänker tanken att söka sig till en sån här konflikt?