Hyltepolitiker oroad över myndigheters besparingar

Kommunrådet i Hylte Jennie Nilsson är bekymrad över vad som händer när regionala myndigheter sparar på sin verksamhet i kommunen. Det handlar dels om att servicen försämras, men också att arbetstillfällen försvinner.

Polisen i Hylte har redan dragit ner och flyttar nu också passhanteringen till Halmstad. På Försäkringskassan försvinner handledare och utredare till Halmstad eller andra orter. Det handlar om en halvering av antalet tjänster från dryga dussinet ner till 6-7. Arbetsförmedlingen drar också ner i Hylte och så Posten förståss.