Fler nyanlända i länet söker jobb

1:55 min

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen i Halland ligger fortfarande över rikssnittet i Halmstad och Hylte, och arbetslöshetssifran ökar bland de utomeuropeiskt födda.

En orsak till det är att allt fler nyanlända som kommer till länet vill etablera sig på arbetsmarknaden. Detta visar arbetsförmedlingens första rapport för detta året.

Carola Lindgren är sektionschef inom arbetsförmedlingen i Halland.

– Det handlar ju om att få de här kontakterna med arbetsgivarna, för arbetsgivarnas behov ökar ju också och kommer att öka. Så vi ser ju i framtiden att vi behöver den här arbetskraften som vi faktiskt får in nu. Då gäller det att fånga dom och att vi jobbar med att få det här att fungera tillsammans, säger hon.

Arbetslösheten ökar mest i Halmstad och Hylte, där ligger siffrorna över rikssnittet. Och orsakerna är dels att just de två kommunerna har långa pendlingsavstånd till de två stora arbetsmarknadsområden i Göteborg och Skåne, men arbetslösheten i länet ökar främst på grund av ett större antal nyanlända i hela länet. Och för att möta den grupp av nyanlända som söker jobb i Halland har arbetsförmedlingen anställt fler handläggare.

– Dom anställs ju som handläggare och ska jobba med alla de uppdrag som vi har inom etableringen. Samtidigt får vi kanske vara lite proaktiva och prata och tillsammans skapa det här nätverket, säger Carola Lindgren.

Enligt arbetsförmedlingen har 60 procent av de inskrivna nyanlända en gymnasial, eftergymnasial eller en högre akademisk utbildning vilket innebär att det finns stor kompetens att hämta för företagen.