Stora frågor - och bra engagemang kring flyktingboende på Spenshult

1:25 min

Bussförbindelser, skol- och förskoleplatser, och tillgång till tolkar. Det är några av de frågor som måste lösas när Spenshult blir ett av landets största flyktingboenden.

På fredagen höll Länsstyrelsen möte med bland annat Halmstad kommun, Region Halland, Migrationsverket, Polisen och Arbetsförmedlingen.

– Det finns en väldigt stor och god vilja att ta sig an uppgiften, säger Jenny Axelsson, centerpartistisk ordförande i Halmstad kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd.

Det omedelbara behov hon ser är information till de som bor runt Spenshult och Oskarström.

– Att bjuda in till ett öppet möte där det finns plats för dialog hoppas jag det bjuds in till inom kort är väsentligt.

En fråga som länsstyrelsens Guitta Atallah Hajj lyfter efter mötet, efter en propå från polisen, är behovet av tolkar. En yrkesgrupp det redan idag är brist på. För att lösa det nya behovet vid Spenshult är nu en tanke att skräddarsy utbildning för människor som finns här idag, och som skulle kunna kan bli tolkar.

I slutet av mars ska en studieresa göras till Vänersborg, där Migrationsverket har sin största flyktingmottaning.