SPI kan stoppa nedläggning av äldreboende

När kommunstyrelsen i Halmstad idag tar ställning till förslaget att avveckla sex äldreboenden i kommunen, så riskerar förslaget att fällas av partiet SPI Välfärden.

Enligt SVT Nyheter Halland så är allianspartierna och Miljöpartiet hittills för nedläggningarna. Men för att få majoritet i kommunfullmäktige när ärendet avgörs i slutet av september krävs stöd av det sjätte koalitionspartiet SPI Välfärden - Något man inte har i dagsläget.

Enligt partiets gruppledare Bo Fridolph är anledningen att nedläggningen är ett stort projekt och att det varit brist på information kring projektet.