Gott betyg för Laholms skolor

2:03 min

Alla elever i Sverige får inte samma chans. Det är Lärarnas riksförbunds slutsats efter att de rankat landets kommuner efter bland annat elevernas resultat, likvärdighet och lärarbehörighet.

I Halland är det Laholms kommun som klarar sig bäst i rankningen och man ligger på fjortonde plats i riket.

Per Jangen är utbildningschef i Laholms kommun.

– Det är naturligtvis roligt och samtidigt måste man gå in och titta vad som finns bakom siffrorna. Men det visar ju att vi är en kommun som, eftersom det bland annat är resultat med där, gör ett gott arbete när det gäller våra grundskolor, säger han.

Enligt Lärarnas riksförbunds undersökning är det stor spridning i elevernas resultat mellan landets 290 kommuner. Generellt sett kan man säga att det går sämre för många av eleverna i mindre kommuner och bättre för elever i rika Stockholmskommuner.

Men Laholm, en mindre kommun med runt 23 800 invånare, har alltså ändå lyckats bra om man tittar på resultaten i undersökningen.

En av faktorerna som man tittat på är likvärdighet. Det handlar bland annat om spridningen i resultaten mellan skolorna i kommunen. Men också skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden i årskurs 9 och behörigheten till gymnasieskolan.

Enligt Per Jangen jobbar man med att skolorna i kommunen ska vara likvärdiga. Och även här hamnar man på en bra plats i rankningen.

– Vi har arbetat mycket med när det gäller likvärdig bedömning. Att vi bedömer samma sak, att vi bedömer elever på samma sätt mellan skolorna. Det kan vara en av förklaringarna, säger han.

Laholms kommun har också valt att rikta resurser till skolor där elever behöver extra stöd.

– När vi fördelar resurserna, så riktar vi en del av skolpengen utifrån socioekonomiska faktorer, säger Per Jangen.

Varför gör ni det?

-- Vi vet till exempel att bakgrunden, i form av föräldrars utbildningsnivå och till en del andelen elever som ganska nyligen kommit till Sverige från andra länder, att det är faktorer som påverkar elevernas resultat. Ett sätt kan vara att styra lite mer resurser till de skolor som sticker ut lite grann där.