Barn i Varberg ska fyllas med kultur

2:21 min

Biobesök, teaterbesök och konstutställningar flera gånger per termin garanteras nu barn och ungdomar i Varberg.

– Jag är stolt över Varbergs kommun som gör den här satsningen, för att det blir lika för alla. Annars skulle kanske stadsskolorna gynnas mer än skolorna ute på landet, säger Marie Borén, gymnasielärare och konstpedagog på kulturhuset Komedianten.

Hon är en av dem som arbetat fram konceptet med Kulturgarantin i Varberg. Den innebär att alla barn från förskola till nionde klass garanteras att få vara med om några olika slags kulturupplevelser varje läsår.

– Många elever tar bara bussen direkt hem i stället för att prova på kulturutbudet inne i stan. Så jag tror på den här, förklarar Marie Borén.

Kulturgarantin handlar både om fritiden och integrerat i skolarbetet, i ett nytt samarbete mellan skolorna, barn-utbildningsnämnden och kultur-fritidsnämnden.

Genom kulturgarantin ska det blir mer likvärdigt, säger Christofer Bergenblock, ordförande i kultur-och fritidsnämnden.

Och Micael Åkesson, ordförande i barn/utbildningsnämnden pekar på de långsiktiga effekterna:

- Ju fler kulturkonsumenter du har, desto bättre är det för kulturutvecklingen i hela kommunen.